profesjonalne usługi

zadowolony klient

czyste środowisko

Szybkie terminy realizacji zleceń

Profesjonalna obsługa

Wieloletnie doświadczenie w usuwaniu azbestu

Indywidualne podejście do każdego zlecenia

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

home-map

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu to podstawowy dokument regulujący kwestie usuwania azbestu z terenu Polski.  Jego powstanie jest wynikiem realizacji Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej14 maja 2002 r.  jako „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA).  Następnie został zastąpiony uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) i w obecnej formie funkcjonuje jako Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032 (POKzA).

 

 

Główne cele i zadania Program Oczyszczania Kraju z Azbestu to:

- Oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcia stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest

- Wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań

- Sukcesywna likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska

- Stworzenie odpowiednich warunków wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej

 

 

Na szczeblu lokalnym działania związane z usuwaniem azbestu powinny być zapisane są w gminnych Programach usuwania wyrobów zawierających azbest. Ich opracowanie poprzedza rzetelna inwentaryzacja stanu i ilości wyrobów azbestowych. Każda gmina jest także zobowiązana do prowadzenia Bazy Azbestowej (gdzie umieszczane są wyniki inwentaryzacji), która stanowi nowoczesne narzędzie do monitorowania i raportowania postępów realizacji Programu. Dzięki takiemu kompleksowemu działaniu możliwe jest skuteczne usuwanie azbestu z terenu Naszego kraju.

  • Samorząd

    Kompleksowa gospodarka odpadami azbestowymi na terenie gminy (pakowanie, demontaż, transport, utylizacja) , inwentaryzacja i program usuwania azbestu, likwidacja dzikich wysypisk azbestowych i skutków klęsk żywiołowych, kampanie edukacyjne dotyczące azbestu.

  • Przedsiębiorca

    Identyfikacja azbestu w wyrobach oraz pomiar ilości włókien azbestowych w powietrzu, demontaż, transport i utylizacja azbestu, pełna dokumentacja związana z wyrobami azbestowymi, szkolenia dotyczące bezpiecznego usuwania azbestu.

  • Osoba fizyczna

    Indywidualna ocena stanu wyrobów zawierających azbest, pakowanie i zbieranie składowanego azbestu, demontaż wyrobów azbestowych, transport i przekazanie do utylizacji, wystawienie niezbędnych dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów.